Informacja dotycząca robót prowadzonych w oparciu o zgłoszenie budowy lub przebudowy07.03.2016

Informacja dotycząca robót prowadzonych w oparciu o zgłoszenie budowy lub przebudowy

07.03.2016


Informacja dotycząca robót prowadzonych w oparciu o zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),
 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  - Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. Poz. 443) wprowadziła szereg zmian w procesie budowlanym. W związku z powyższym zwracam szczególną uwagę INWESTOROM między innymi na poniższe zapisy dotyczące realizacji obiektów opisanych w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b, które to:
 
 
- zgodnie z art. 41. ust. 4, pkt 1-3  - wymagają zawiadomienia  tutejszego organu
  nadzoru budowlanego o  zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla
  których wymagane jest  zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b
  i 19a lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b
 
- art. 42. ust. 1-4  - wymagają zapewnienia objęcia kierownictwa robót budowlanych
  przez osobę uprawnioną, prowadzenia dziennika budowy/rozbiórki,
  umieszczenia tablicy informacyjnej oraz  odpowiedniego zabezpieczenia terenu
  budowy
 
- art. 43. ust. 1-4 – nakładają obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie
  obiektów budowlanych o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b,
  a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 
- art. 54 z uwzględnieniem art. 55 i art. 57 ust. 1-8 – nakładają obowiązek
  zawiadomienia tutejszego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla  
  której wymagane było zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a
 
   
 

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 marca 2016)
Opublikował: Rafał Lempke (7 marca 2016, 14:37:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967