Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji.18.03.2016

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji.

18.03.2016

          W związku z zbliżającym się okresem wiosenno-letnim przypomina się właścicielom lub zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z Prawa budowlanego obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, właściciele lub zarządcy mają obowiązek poddawania obiektów budowlanych okresowych kontroli: wykonywanym co najmniej raz na rok lub wykonywanym co najmniej raz na pięć lat oraz w przypadku budynków tzw. wielkopowierzchniowych dwa razy w roku. 
          Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innym miejscach rekreacji, m.in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele lub zarządcy mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. 
          Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy
PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym 
PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 
          W celu przygotowania do bezpiecznego użytkowania w okresie wiosenno-letnim obiektów małej architektury zalecam właścicielom lub zarządcom przeprowadzenie przeglądów okresowych tych obiektów. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy w trybie natychmiastowym wyłączyć z użytku uszkodzone urządzenia. 
 
Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (18 marca 2016)
Opublikował: Rafał Lempke (18 marca 2016, 11:14:24)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (29 marca 2016, 12:10:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 872