Kontrola budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych gazem propan-butan i indywidualnych butli gazowych18.05.2018

Kontrola budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych gazem propan-butan i indywidualnych butli gazowych

18.05.2018

   KONTROLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W ZAKRESIE       WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I UŻYTKOWNIKÓW                Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE           I ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH INSTALACJI GAZOWYCH ZASILANYCH GAZEM PROPAN-BUTAN Z INDYWIDUALNYCH BUTLI GAZOWYCH 
 
            W wyniku coraz częściej występujących przypadków awarii budowlanych, spowodowanych nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowej instalacji, WINB podjął decyzję                             o zintensyfikowaniu czynności kontrolnych poprzez utworzenie 31 wspólnych (WINB + PINB                  + przedstawiciel UDT) zespołów sprawdzających i dokonanie  w okresie od 22 do 24 maja br. sprawdzenia czy właściciele, zarządcy i użytkownicy na terenie powiatów: inowrocławskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego oraz miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza wywiązują się należycie z obowiązków ustawowych w zakresie użytkowania powyższej instalacji w części wykazanych obiektów budowlanych. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych i udostępnienia lokalu przez użytkownika, zespoły dokonają sprawdzenia szczelności instalacji gazowej detektorem gazu.
              Po sprawdzeniu sposobu eksploatacji instalacji gazowych zasilanych gazem propan-butan        z indywidualnych butli znajdujących się wewnątrz wybranych budynków i dokonaniu analizy wyników kontroli, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne przez właściwe terenowo organy nadzoru budowlanego celem wyeliminowania ewentualnego zagrożenia. 
 
{1}

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (18 maja 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (4 lipca 2017, 13:33:41)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (18 maja 2018, 11:02:13)
Zmieniono: 554

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287