Pomoc Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanej ze skutkami nawałnicy z dnia 11.08.201725.09.2017

Pomoc Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanej ze skutkami nawałnicy z dnia 11.08.2017

25.09.2017

            Na podstawie inicjatywy Wojewody naszego Województwa, Mikołaja Bogdanowicza i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zbigniewa Sulika deklarujemy pomoc techniczną przy usuwaniu skutków ostatniego huraganu, który spowodował uszkodzenie wiele budynków w Powiecie, którym Pan Starosta zawiaduje. Pomoc taka oznacza w rozważanym przypadku określenie warunków technicznych naprawy, bądź odbudowy uszkodzonego obiektu w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
Proponujemy, aby procedura naszej pomocy przebiegała następująco:
  • Wójt danej gminy zwraca się do naszej Izby z danymi zawierającymi adresy uszkodzonych obiektów, z charakterystyką i specyfikacją powstałych uszkodzeń itp. 
  • My ustalamy skład specjalistów, którzy określą warunki techniczne naprawy lub/i odbudowy uszkodzonych obiektów. 
  • Wój Gminy przedstawia  dokładny harmonogram naszych przyjazdów technicznych (wizji lokalnych). 
  • Wizje lokalne z udziałem: 
- właściciela/użytkownika budynku; 
- uprawnionego przedstawiciela gminy (najlepiej gminnego inspektora nadzoru); 
- wykonawcy robót budowlanych (kierownika budowy/robót); 
- przedstawiciela Starosty. 
będą podstawą do określenia warunków technicznych  naprawy, odbudowy uszkodzonego budynku. To działanie jest domeną zespołu Izby. 
  • Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Gminy/Starosty przekaże  zespołowi wizytującemu Izby wszystkie obowiązujące dokumenty dotyczące przedmiotowego budynku. 
Wszystkie szczegóły dotyczące harmonogramu itp. należy ustalić z dyrektorem biura z naszej Izby, Renatą Staszak, e-mail: kup@piib.org.pl, tel. 52 366 70 50. To działanie jest domeną Wójta.
            Uprzejmie informujemy, że koszty naszej usługi dotyczyć będą wyłącznie kosztów delegacji  (z użyciem samochodu). Prosimy o podanie, kogo mamy obciążyć ewentualnymi kosztami, o których mowa wyżej.
 
 
Przewodniczący Rady  KUPOIIB                     
 
 Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki    

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (25 września 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (25 września 2017, 09:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1051