Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji w 201930.05.2019

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji w 2019

30.05.2019

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Na podstawie art. 3 ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych należy zaliczyć m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.


Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (30 maja 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (30 maja 2019, 13:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578