Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych 201930.05.2019

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych 2019

30.05.2019

Właścicielom i zarządcom obiektów tzw. wielkopowierzchniowych przypominam o obowiązku utrzymania i użytkowania tych obiektów zapewniając spełnienie podstawowych wymogów gwarantujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 
W tym celu należy zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290  z późn. zm.).   dokonać m.in. okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów w terminie do 31 maja i kolejnej kontroli do 30 października w każdym roku.
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mogących spowodować zagrożenie należy bezzwłocznie usunąć lub uzupełnić braki, które mogły by wywołać takie niebezpieczeństwo. 


Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (30 maja 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (30 maja 2019, 13:38:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531