24.12.2020 - urząd nieczynny15.12.2020

24.12.2020 - urząd nieczynny

15.12.2020

Uprzejmie informuje, iż na podstawie do § 6 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (załącznik do Zarządzenia Nr 143/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 01.07.2019 r.) w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), zarządza się co następuje:

Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (15 grudnia 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (15 grudnia 2020, 15:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360