Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (0)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowego 4x4 o nadwoziu typu SUV, 5 - osobowego dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WINB-ORGF.272.1.2013.MK
wartość:
termin składania ofert: 3 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty, podpisano ofertę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)