Informacje o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim -13.05.2020

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 23.04-13.05.2020 r., sprawozdanie z kontroli 13.05.2020 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywanych za-dań przez kontrolowany organ w sprawach: nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w m. Odolion, udzielonego pozwolenia na użytkowanie pawilonu usługowo-handlowego, w Ciechocinku, -zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia pracowni rentgenowskiej w Ciechocinku bez wymaganego prawem zgłoszenia, samowolnej budowy sali bankietowej, w m. Stawki, budowy restauracji McDonald's, w m. Odo-lion, udzielonego pozwolenia na użytkowanie budynku handlowo-usługowego wraz z nie-zbędną infrastrukturą w Aleksandrowie Kujawskim usytuowanego częściowo na kolek-torze deszczowym. dk300.  
  4. Wynik kontroli -Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (13 maja 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (13 maja 2020, 15:16:48)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (3 lipca 2020, 12:19:44)
Zmieniono: korekta nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621