Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Bydgoszcz 17.10.2007 r.Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Zawiadamiam, że w dniu 17.10.2007 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie klatki schodowej, a obejmujące:
- montaż dźwigu dla niepełnosprawnych i wykonanie związanych z tym robót budowlanych obejmujących: wykonanie szybu dźwigu, wykonania zasilania dźwigu
- remont powłok malarskich klatki schodowej
w budynku zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 na działce o nr ewidencyjnym 122
postępowanie znak sprawy; WINB – 3132 – 01/07
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELWIND” Sp. z o.o.
85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 14
Wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę brutto:
399.977,70 (słownie:trzystadziewięćdziesiądziewięćtysięcy
dziewięćsetsiedemdziesiątsiedemzłotych70/100)
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała największą ilość przyznawanych punktów. Wykonawca zaoferował najniższą cenę przy porównywalnie takim samym okresie wykonania zamówienia co inni wykonawcy

Informacja o wynikach oceny ofert:
Nr oferty Wykonawca składający ofertę
nazwa i adres
Ilość pkt. kryterium-cenaIlość pkt. kryterium-terminsuma pkt
Oferta nr 1 Zakład Produkcyjno-Remontowy
„REM-SUW” Sp. z o.o. 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 11
63,690,00
63,69
Oferta nr 2Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELWIND” Sp. z o.o. 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1470,00
0,00
70,00

Złożono 2 oferty.

metryczka


Wytworzył: M.Kowalczyk (17 października 2007)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (17 października 2007, 15:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702