Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Udostępnianiu nie podlegają:

  • dane osobowe,
  • informacje niejawne,
  • tajemnice chronione ustawowo,
  • informacje chronione ze względu na:- prywatność osoby fizycznej,
  • tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Piotr Kwabiszewski (22 grudnia 2003)
Opublikował: Piotr Kwabiszewski (22 grudnia 2003, 14:38:47)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (15 lipca 2011, 13:33:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10508