Nabór na stanowisko starszego specjalisty nadzoru budowlanego w Wydziale Orzeczniczo-Prawniczym

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Ogłoszenie o naborze NR 7811 z dnia 27.01.2017 r.

    Oferty do                 Wymiar etatu          Stanowiska          Status                Dodatkowe
10 lutego 2017                     1                               1              nabór w toku      niepełnosprawność                                                                                                                                                 /zastępstwo 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
BYDGOSZCZ
ADRES URZĘDU:
UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 16 
85-082 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań; 
- reprezentacja urzędu, 
- wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym udział w postępowaniu wyjaśniającym 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
- narzędzia i materiały pracy- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, 
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej,
 • reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, administracji lub prawa
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość programu e-dok
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 • ul. Zygmunta Augusta 16 
 • 85- 082 Bydgoszcz 
 • pok. 502 (sekretariat) 
 • z dopiskiem "Starszy specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym"
INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 10.02.2017 r. (decyduje data wpływu do WINB). 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. 
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 584-01-10. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (27 stycznia 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (27 stycznia 2017, 08:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij