Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego do spraw: kontroli na obszarach kolejowych i poza tymi obszarami w WIK - nr 17077

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Ogłoszenie o naborze NR 11077 z dnia 25.10.2017 r.

        Oferty do                   Wymiar etatu          Stanowiska          Status                Dodatkowe
   06 listopada 2017                   1/2                        1              nabór w toku       


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: kontroli na obszarach kolejowych i poza tymi obszarami w Wydziale Inspekcji i Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
BYDGOSZCZ I TEREN WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ADRES URZĘDU:
KUJAWSKO-POMORSKI 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO 
ZYGMUNT AUGUSTA 16 
85-082 BYDGOSZCZ


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- reprezentacja urzędu, 
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych; 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; 
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; 
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

ZAKRES ZADAŃ
 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z przepisami,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzenia czynności WINB,
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie , kierunek związany z siecią elektryczną i elektroenergetyczną
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze związanym z budownictwem lub w administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw m.in.: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uprawnienia budowlane w specjalności: sieci elektrycznych i sieci elektroenergetycznych lub świadectwo kwalifikacyjne D i E;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • obsługa komputera (MS Office);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności: sieci elektryczne i sieci elektroenergetyczne lub kopia wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego D i E
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2017
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz 
z dopiskiem: "inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 06.11.2017 r. (decyduje data wpływu do WINB). 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. 
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (25 października 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (25 października 2017, 07:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij