Nabór na stanowisko starszego specjalisty nadzoru budowlanego w WWB - nr 21224

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Ogłoszenie o naborze NR 21224 z dnia 25.01.2018 r.

     Oferty do                 Wymiar etatu          Stanowiska          Status                  Dodatkowe
 04 lutego 2017                    0,5                            1              nabór w toku     niepełnosprawność                                                                                                                                

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Wyrobów Budowlanych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
BYDGOSZCZ I TEREN WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ADRES URZĘDU:
KUJAWSKO-POMORSKI 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO 
ZYGMUNT AUGUSTA 16 
85-082 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- reprezentacja urzędu, 
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych; 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; 
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

ZAKRES ZADAŃ
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu działań inspekcyjno – kontrolnych z zakresu nadzoru nad stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych,
 • udział w prowadzeniu inspekcji i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach jw.,
 • współpraca z organami wyspecjalizowanymi w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • opracowywanie protokołów, wniosków i materiałów analityczno - informacyjnych, w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie niezbędnym do danej sprawy,
 • współudział w organizacji wyjazdów kontrolnych, m.in. poprzez przejęcie obowiązku prowadzenia samochodu służbowego w celu wykonywania zadań służbowych wraz ze sporządzaniem dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu,
 • współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do WINB

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w budownictwie lub administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Ustawa o wyrobach budowlanych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych SNRWB i HERMES2
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz 
z dopiskiem: "starszy specjalista w Wydziale Wyrobów Budowlanych"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 04.02.2018 r. (decyduje data wpływu do WINB). 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. 
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (24 stycznia 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (24 stycznia 2018, 08:44:00)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (24 stycznia 2018, 09:23:47)
Zmieniono: aktualizacja wymagań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij