Nabór na stanowisko starszego inspektora nadzoru budowlanego w WIK - nr 21956

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Ogłoszenie o naborze NR 21956 z dnia 08.02.2018 r.

     Oferty do                 Wymiar etatu          Stanowiska          Status                  Dodatkowe
 18 lutego 2018                    1                             1              nabór w toku     niepełnosprawność


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: budowli hydrotechnicznych i melioracji 
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
BYDGOSZCZ I TEREN WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ADRES URZĘDU:
KUJAWSKO-POMORSKI 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO 
ZYGMUNT AUGUSTA 16 
85-082 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

-reprezentacja urzędu, 
-częste wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz prowadzenie samochodu służbowego 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; 
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd.

ZAKRES ZADAŃ
 • przeprowadzanie kontroli budów, w tym budowli hydrotechnicznych i melioracji w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych, w tym budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych, w tym budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg związanych z budownictwem wodnym i innymi obiektami budowlanymi,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji dotyczących budownictwa wodnego i innych obiektów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w organach administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze związanym z budownictwem hydrotechnicznym
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętnośc poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych związanych z budownictwem hydrotechnicznym

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
ul. Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz 
z dopiskiem "hydrotechnik"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 18.02.2018 r. (decyduje data wpływu do WINB). 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. 
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (8 lutego 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (8 lutego 2018, 11:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij