Nabór na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego - nr 28199

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
 

Ogłoszenie o naborze nr 28199 z dnia 05.06.2018 r.         

      Oferty do                 Wymiar etatu          Stanowiska          Status                    Dodatkowe     15 czerwca 2016                 0,5                          1                nabór w toku      niepełnosprawność

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: księgowości oraz dyspozycji środkami pieniężnymi
w Księgowości

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz
Adres urzędu:
ul. Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
 • narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe, 
 • bariery architektoniczne- w budynku znajduje się podjazd i winda, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych 
 • praca przy komputerze powyżej 1/2 dobowego czasu pracy, wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu

ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej w przypadku wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej w przypadku wykształcenia średniego
 • Znajomośc ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych
 • Znajomość obsługi systemu TREZOR potwierdzona dokumentem
 • Nieskazanie za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • odpowiedzialność
 • terminowość, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość programów: Budżet, Płatnik, MS Word, MS Excel, ePFRON

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający znajomość obsługi systemu TREZOR
 • Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ( tylko w przypadku złożenia cv wraz ze zdjęciem)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
ul. Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz 
z dopiskiem "główny księgowy"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz, tel. 52 5840110, adres e-mail: winb@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 52 5840110, adres e-mail: winb@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: nie są przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 15.06.2018 r. (decyduje data wpływu do WINB). 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. 
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5 czerwca 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (5 czerwca 2018, 09:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij