Informacja o kontroli doraźnej Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Informacja o kontroli doraźnej Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 25.05.2011 – 30.05.2011r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Kontrola doraźna Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w przedmiocie poprawności działania, zakończonego decyzją nr AB-7351-300/09 z dnia 06.10.2009 r. znak: AB-7351-296/09-1 wydaną inwestorom XXX zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę, polegającą na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku sanitarnego na budynek mieszkalno-pobytowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza na mieszkanie.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Sulik (30 maja 2011)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712