Informacja o kontroli doraźnej Starosty Bydgoskiego

Informacja o kontroli doraźnej Starosty Bydgoskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 11.07.2011 – 18.07.2011r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Kontrola doraźna Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w przedmiocie poprawności działania, zakończonego decyzją nr 1104/2005 z dnia 27.07.2005 r. znak: BN.I.7351/1099/05 wydaną inwestorowi XXX zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, budynku magazynowo-biurowego (I etap) na działkach w miejscowości Niwy, gm. Osielsko, kategoria obiektu XIII.
    Decyzja, jak wyżej, została kolejną decyzją Starosty Bydgoskiego Br 1431/2005 z dnia 15.09.2005 r. znak: BN-I-7351/1550/05, przeniesiona na nowego inwestora ALFA - Ryszard Kroszel, z zachowaniem ustaleń decyzji pierwotnej.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Sulik (18 lipca 2011)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 13:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1825