Informacja o kontroli doraźnej Starosty Aleksandrowskiego

Informacja o kontroli doraźnej Starosty Aleksandrowskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 22.11.2010 – 10.12.2010r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu pod względem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji nr 301/10 z dnia 21.06.2010r. znak AB 7351-317/10 o pozwoleniu na budowę budynku usługowo-mieszkalnego w Aleksandrowie Kujawskim.
  4. Wyniki kontroli - Podmiotowa decyzja została wydana z naruszenie prawa tj. art. 156 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administarcyjnego bowiem został zatwierdzony projekt budowlany który nie spełnia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1067), co jest nie zgodne z przepisami prawa budowlanego - art. 5 ust. 1.Podmiotowa decyzja została również wydana z naruszeniem prawa również z powodu zatwierdzenia projektu budowlanego wykonanego niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, co jest niezgodne z przepisami prawa budowlanego - art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (10 grudnia 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (8 sierpnia 2011, 08:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388