Informacja o kontroli doraźnej Starosty Toruńskiego

Informacja o kontroli doraźnej Starosty Toruńskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 29.01.2010 – 08.03.2010r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Toruniu, w zakresie przyjęcia zgłoszenia dot. zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Chełmży.
  4. Wyniki kontroli - Organ kontrolowany nie skorzystał z dyspozycji art. 71 ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego, w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, jeżeli zamierzona zamiana sposobu użytkowania dot. wykonania robót objętych obowiązkiem pozwolenia.
    Przyjęcie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia w przedmiocie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, które wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, stanowi naruszenia prawa.
    Z uwagi na okoliczność iż w sprawie nie wydano decyzji administracyjnej, tylko przyjęto zgłoszenie, brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w organie kontrolowanym.

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (8 marca 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (8 sierpnia 2011, 09:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1576