Informacja o kontroli doraźnej Starosty Toruńskiego

Informacja o kontroli doraźnej Starosty Toruńskiego  przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 24.11.2010 – 13.12.2010r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Kontrola doraźna toku postępowania w związku z pismem PINB w Toruniu z dn. 22.10.2010 r. dot.. możliwości naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego przy wydawaniu przez Starostę Toruńskiego decyzji Nr AB.7351-5-64/09 z dn. 01.07.2010 r zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku gospodarczego w gm. Łubianka
  4. Wyniki kontroli - Kontrolowaną decyzję Nr AB.7351-5-64/09 należy uznać za wydaną z prawdopodobieństwem rażącego naruszenia prawa, tj. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o czym stanowi art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż zatwierdzony projekt narusza ustalenia obowiązującego planu oraz jest niezgodny równieź z przepisami Prawa budowlanego określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 8 - dot. odpowiedniego usytuowania obiektów na działce budowlanej.

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (13 grudnia 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (8 sierpnia 2011, 09:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1563