Informacja o kontroli problemowej PINB we Włocławku

Informacja o kontroli problemowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 14.12.2011 – 27.01.2012r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie losowo wybranych spraw zakończonych wydaniem decyzji w latach 2009-2010, z zakresu:
  • postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie - art. 59 Prawa budowlanego,
  • postępowań dotyczących samowoli budowlanych, prowadzonych w oparciu o art.48 i art. 49b Prawa budowlanego,
  • ewidencja obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (27 stycznia 2012)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (24 lipca 2012, 14:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415