Informacja o kontroli doraźnej w trybie uproszczonym Powiatowo Inspektora Nadzoru budowlanego w Świeciu

Informacja o kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.03.2012 – 05.06.2012r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna, przeprowadzona w trybie uproszczonym
  3. Zakres kontroli – Kontrola doraźna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu w sprawach:
    • budowy budynku gospodarczego przy ul. Sportowej w m. Gruczno,
    • prowadzonych robót budowlanych w budynku przy ul. Sądowej w Świeciu, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem kotła c.o. na paliwo stałe, dla potrzeb dwóch lokalów mieszkalnych

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (5 czerwca 2012)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (31 lipca 2012, 09:19:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1505