Informacja o kontroli problemowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Informacja o kontroli problemowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 06.12.2012 – 22.01.2013r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w okresie lat 2010-2011, w zakresie:
  • samowoli budowlanych i egzekwowania wydanych nakazów rozbiórek,
  • kontroli obiektów wielkopowierzchniowych,
  • postępowań po doręczeniu decyzji kasacyjnych organu odwoławczego

     4. Wyniki kontroli: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (14 lutego 2013)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (28 lutego 2013, 12:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193