Informacja o kontroli Starosty Inowrocławskiego


Informacja o kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Starosty Inowrocławskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.02.2013r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola w trybie uproszczonym
  3. Zakres kontroli – Oceniono postępowanie organu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zadaszenia miejsc postojowych, działka Nr xxx ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, ustalenia z kontroli zawarto w sprawozdaniu z kontroli.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspktor Nadzoru Budowlanego (28 lutego 2013)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (9 września 2013, 09:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1150