Informacja o kontroli o Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku

Informacja o kontroli uproszczonej PINB we Włocławku przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 05-06.03.2014 r.
  2. Rodzaj kontroli – kontrola uproszczona
  3. Zakres kontroli – w sprawie budowy zakładu betoniarskiego w m. Warząchewka Nowa
  4. Wynik kontroli - Negatywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, w zakresie kontrolowanego zagadnienia.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (6 marca 2014)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (15 września 2014, 10:46:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 960