Informacje o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmnie

Informacja o kontroli PINB w Chełmnie przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 22.05-29.06.2015 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym 
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań przez PINB w Żninie w latach 2012-2014 
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 października 2015)
Opublikował: Rafał Lempke (7 października 2015, 11:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909