Informacje o kontroli Starosty Bydgoskiego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o kontroli Starosty Bydgoskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 03.06-11.06.2015 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym 
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się na dz. Nr 123/2 w m. Łochowo 
  4. Wynik kontroli - Negatywnie oceniono działalność kontrolowanego organu. Wniosek końcowy – należy rozważyć wznowienie postępowania nadzwyczajnego i ewentualne wyeliminowanie z obrotu prawnego pozwolenia na budowę.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 października 2015)
Opublikował: Rafał Lempke (7 października 2015, 11:28:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689