Informacje o kontroli Prezydenta Miasta Torunia

Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Torunia przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 29.06.2015 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym 
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie udzielonego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 40A w Toruniu
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu. Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 grudnia 2015)
Opublikował: Rafał Lempke (7 grudnia 2015, 09:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774