Informacje o kontroli Starosty Brodnickiego

Informacja o kontroli Starosty Brodnickiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 25.08-29.10.2015 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego za okres II półrocze 2013 - I półrocze 2015
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 grudnia 2015)
Opublikował: Rafał Lempke (7 grudnia 2015, 09:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691