Informacje o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.01-01.03.2016 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym 
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie udzielonego pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów budowlanych, na terenie nieruchomości przy ul. Gęsiej 16 w Bydgoszczy
  4. Wynik kontroli - Negatywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, w zakresie objętym kontrolą. Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych, z uwagi na przejście właściwości,będących przedmiotem kontroli, do organów nadzoru budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (9 marca 2016)
Opublikował: Rafał Lempke (9 marca 2016, 10:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759