Informacje o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 30.08-09.09.2016 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym
3. Zakres kontroli – w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie namiotu magazynowego na wyroby drewniane, działka nr 218/10 m. Biskupice
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (12 września 2016)
Opublikował: Rafał Lempke (12 września 2016, 08:34:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771