Informacje o kontroli Starosty Włocławskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Włocławskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 24.05-15.07.2016 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
3. Zakres kontroli – ocena wykonywania ustawowych zadań za lata 2014-2015
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 listopada 2016)
Opublikował: Rafał Lempke (7 listopada 2016, 12:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647