Informacje o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 04-23.01.2017 r. sprawozdanie z kontroli z 23.01.2017 r. 
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym
  3. Zakres kontroli – w sprawie oceny prawidłowości wykonywania ustawowych zadań, przy budowie budynku inwentarskiego - chlewni we wsi Mościska 
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mino stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (24 stycznia 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (24 stycznia 2017, 08:38:46)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (29 maja 2017, 10:28:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1048