Informacje o kontroli Starosty Żnińskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Żnińskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.12.2016-13.02.2017 r., wystąpienie pokontrolne z 13.02.2017 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie oceny prawidłowości wykonywania ustawowych zadań w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 2 silosów paszowych, na terenie działki nr 157/1 w m. Murczyn. 
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych uchybień. Wskazano w zaleceniach pokontrolnych na wystąpienie ustawowych przesłanek do wznowienia postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę 2 silosów paszowych, na terenie działki nr 157/1 w m. Murczyn.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (13 lutego 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (13 lutego 2017, 11:41:35)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (29 maja 2017, 10:32:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 862