Informacje o kontroli Starosty Bydgoskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Bydgoskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 21.02-10.03.2017 r., sprawozdanie z kontroli z 10.03.2017 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie udzielonego pozwolenia na budowę wiaty wolno stojącej na działce nr 197/2 w m. Chmielniki
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (13 marca 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (13 marca 2017, 09:17:18)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (29 maja 2017, 10:31:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849