Informacje o kontroli PINB w Toruniu

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 14.02-31.03.2017 r. - wystąpienie pokontrolne z 21.04.2017 r.
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym
3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego za lata 2015-2016
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mino stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (24 kwietnia 2017, 09:50:21)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (29 maja 2017, 10:27:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846