Informacje dot. kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 06.04-30.05.2017 r., wystąpienie pokontrolne z 30.05.2017 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym (na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego),
3. Zakres kontroli – w sprawie związanej z postępowaniami w przedmiocie zabudowy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność agroturystyczna w m. Gozdawa 
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mino stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (31 maja 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (31 maja 2017, 08:47:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1024