Informacje o kontroli Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 15.05-07.06.2017 r., sprawozdanie z kontroli z 07.06.2017 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym(na wniosek MIiB),
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie zatwierdzonego projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę mostu JNI1016498 w m. Rudaw oraz przepustu w m. Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec - Paliwodzizna - Nowa Wieś
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (8 czerwca 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (8 czerwca 2017, 10:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692