Informacje dot. kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 26.04-26.06.2017 r., wystąpienie pokontrolne z 28.06.2017 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym (na wniosek Prokuratury Rejonowej we Włocławku),
3. Zakres kontroli – w sprawie udzielonego pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku byłej pralni i administracji na hotel i basen solankowy, przy ul. Brata Alberta 5 w Ciechocinku 
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mino stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (4 lipca 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (4 lipca 2017, 11:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820