Informacje o kontroli Starosty Lipnowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Lipnowskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 13.06-17.07.2017 r., wystąpienia pokontrolne z 10.08.2017 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – ocena wykonywania ustawowych zadań za lata 2015-2016
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (12 września 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (12 września 2017, 07:37:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726