Informacje o kontroli Starosty powiatu Żnińskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Żnińskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 22.06-07.09.2017 r., sprawozdanie z kontroli z 07.09.2017 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym (w związku z wniesioną skargą),
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielonych pozwoleń na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, działki nr 1741/6 i 1741/7 przy ul. Wilczkowskiej w Żninie   
  4. Wynik kontroli - Negatywnie oceniono działalność kontrolowanego organu

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (12 września 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (12 września 2017, 07:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659