Informacje dot. kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


1. Data przeprowadzenia kontroli: 11.10-27.11.2017 r., wystąpienie pokontrolne z 14.12.2017 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego, za lata 2015-2016 i I połowę 2017 r.,
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mino stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (14 grudnia 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (14 grudnia 2017, 14:49:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686