Informacje dot. kontroli Prezydenta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Prezydenta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 16-26.01.2018 r., odstąpienie od kontroli 26.01.2018 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym (na wniosek CBA),
  3. Zakres kontroli – dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wysokiej w Bydgoszczy
  4. Wynik kontroli - odstąpiono od kontroli, po zebraniu i analizie materiału dowodowego, z uwagi na poddanie już kontroli przedmiotowej sprawy w postępowaniach odwoławczym i sądowym.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (29 stycznia 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (29 stycznia 2018, 08:21:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718