Informacje dot. kontroli Prezydenta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 5.02.2018

Informacja o kontroli Prezydenta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 18.01-05.02.2018 r., odstąpienie od kontroli 05.02.2018 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym (w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
  3. Zakres kontroli – dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i handlowymi, na terenie działek nr 34/1 obręb 148 i nr 17/5 obręb 149 ul. Babia Wieś w Bydgoszczy
  4. Wynik kontroli - odstąpiono od kontroli, po zebraniu i analizie materiału dowodowego, z uwagi na poddanie już kontroli przedmiotowej sprawy w postępowaniach odwoławczym.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5 lutego 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (5 lutego 2018, 11:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661