Informacje o kontroli Starosty powiatu Nakielskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym

Informacja o kontroli Starosty Nakielskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 05-19.04.2018 r., sprawozdanie z kontroli z 19.04.2018 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielonych pozwoleń na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku handlowego z przeznaczeniem na lokal handlowy i mieszkanie, na dz. 2839 przy ul.Moniuszki w Nakle nad Notecią
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (20 kwietnia 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (20 kwietnia 2018, 08:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596