Informacje o kontroli Starosty Aleksandrowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 25.07.2018

Informacja o kontroli Starosty Aleksandrowskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.05-11.07.2018 r., sprawozdanie z kontroli z 25.07.2018r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie oceny wykonywanych zadań za lata 2016-2017
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (25 lipca 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (25 lipca 2018, 13:51:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643