Informacje o kontroli Prezydenta Miasta Włocławka, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 26.11.2018

Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Włocławka przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 18.10-26.11.2018 r., sprawozdanie z kontroli z 26.11.2018r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejących pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Ostrowskiej 17-25 we Włocławku
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (26 listopada 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (26 listopada 2018, 13:41:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550