Informacje dotyczącego kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu - 04.12.2018

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 02.11-19.11.2018 r., sprawozdanie z kontroli 04.12.2018 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – dot. sprawdzenia wykonywania ustawowych zadań za lata 2016-2017 i I półrocze 2018
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (4 grudnia 2018)
Opublikował: Rafał Lempke (4 grudnia 2018, 14:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548