Informacje dotyczącego kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy - 25.03.2019

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 24.01-28.02.2019 r., wystąpienie pokontrolne 25.03.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – dot. sprawdzenia wykonywania ustawowych zadań wynikających z ustawowych zadań, za lata 2017-2018
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (25 marca 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (25 marca 2019, 14:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425